Dé carrièrebeurs voor hoogopgeleide ambitieuze vrouwen en multicultureel talent (m/v)

DiversityWorks biedt een bijzonder goede mogelijkheid om uw organisatie als diversiteitswerkgever te presenteren onder uw doelgroep (employer branding) en in contact te komen met hoogopgeleide multiculturele- en vrouwelijke kandidaten (talent acquisition). Als belangrijk onderdeel van De Nederlandse Carrièredagen is DiversityWorks het evenement waar studenten, starters en professionals kennis kunnen maken met diversiteit.

logo DiversityWorksDiversityWorks wordt georganiseerd vanuit een duidelijke visie op de veranderende wereld van werk die om flexibilisering vraagt.
Diversiteit op de werkvloer maakt uw bedrijf klaar voor de toekomst:

 • Met een divers samengesteld personeelsbestand kunt u grotere groepen klanten begrijpen en bedienen. Dit leidt tot hogere omzet.
 • Samenwerken met verschillende mensen stimuleert de creativiteit binnen uw organisatie. Dit leidt tot meer innovatie.
 • Diversiteit heeft ook effect op uw imago. Klanten en medewerkers komen graag bij een sociaal bedrijf.
 • Inzetten op diversiteit levert u een groter arbeidspotentieel in een krapper wordende arbeidsmarkt.

Wij willen uw (werkgevers) imago helpen versterken en u, als (diversiteits) werkgever, de mogelijkheid bieden de beste kandidaten zowel online als offline aan te trekken.
DiversityWorks vindt plaats op vrijdag 17 en zaterdag 18 november 2017 in de Werkspoorkathedraal te Utrecht als onderdeel van De Nederlandse Carrièredagen

De beursvloer

Op de beurs kunt u uw organisatie middels een stand presenteren. Dit biedt u de gelegenheid om op een laagdrempelige manier met potentiële kandidaten in gesprek te komen. Voor de bezoekers is het dé manier om zichzelf te oriënteren op de arbeidsmarkt en zich te laten informeren over u als (diversiteits)werkgever.

Het congresprogramma

Het congresprogramma – met vakinhoudelijke en carrièregerichte workshops en ontmoetingen met multicultureel talent (m/v) aan de top. Het congresprogramma zal ingaan op actuele thema’s die bij zowel bedrijven als de overheid spelen. Voor de workshops worden aansprekende sprekers uitgenodigd. De workshops worden mede verzorgd en samengesteld door onze contentpartners. De kennis en ervaring van onze partners zal bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig congresprogramma.

Het bezoekersprofiel

DiversityWorks richt zich op hoogopgeleid ambitieus multicultureel talent (m/v) met 0 tot 15 jaar werkervaring. Binnen deze doelgroep wordt onderscheid gemaakt tussen starters en (young) professionals opgeleid of werkzaam in de branches Finance, IT, Techniek, Juridisch, Marketing & Sales en Non Profit.
Deze beurs biedt bezoekers de gelegenheid zich te oriënteren en zich uitgebreid te laten informeren over carrièrekansen binnen deze sector. Bezoekers ontvangen na (voor)registratie een gratis entreebewijs voor de beurs. Zoals u van ons gewend bent, wordt ook voor deze carrièrebeurs een grootschalige landelijke mediacampagne gevoerd. Speciaal om ook de professional te bereiken vindt de beurs plaats op een vrijdag en een zaterdag. De Nederlandse Carrièredagen, waarvan DiversityWorks een onderdeel is, trok in 2016 ruim 8.500 bezoekers. Alle bezoekers in relevante doelgroepen werden in de gelegenheid gesteld de stands op de beurs te bezoeken en het congresprogramma bij te wonen.

Mediacampagne

Voor DiversityWorks en De Nederlandse Carrièredagen wordt een grootschalige mediacampagne gevoerd met landelijke dekking.
Naast massamediale aandacht zal de doelgroep ook diverse malen direct worden benaderd, zowel online als offline. De intensieve mediacampagne bevat o.a.:

 • Abri’s, gigaboards en billboards op NS stations, scholen, universiteiten, in steden en langs snelwegen;
 • Advertenties in dagbladen en diverse vakbladen;
 • Bezoekersbrochures bijgesloten bij relevante titels;
 • Bannering op websites;
 • Bezoekersspreiding van DiversityWorks op websites;
 • E-mailings naar bestanden van samenwerkingspartners, studie- en studentenverenigingen en eigen database;
 • Social media campagne.

Ontwikkelingen 2017

Het oriëntatie gedrag van jongeren uit de Y generatie is de afgelopen jaren sterk veranderd. Tevens zijn diverse hoogopgeleide doelgroepen schaars geworden en zien organisaties zich genoodzaakt TalentPools op te bouwen om de opkomende ‘war on talent’ het hoofd te kunnen bieden.

Resultaat

Een on- en offline event die een ideale combinatie vormt voor online DNA matching, offline ontmoetingen en opbouwen van hoogwaardige TalentPools!
Download hier de brochure DiversityWorks (pdf) »

Visie

De Memory Group is met deze ontwikkelingen meegegaan en veranderd in een off- en online uitgeefbedrijf met behoud van het goede en verrijkt met nieuwe innovaties. Leren en het beste uit both worlds halen en deze waar nodig te combineren heeft onder andere geleid tot de uiterst slimme online matchingtool ‘Match & Meet’ die we volledig hebben geïntegreerd in onze beurzen. Dit alles om uw werving anno 2017 nog beter aan te laten sluiten op de wensen- en eisen van deze tijd en het daardoor nog kwalitatiever, effectiever en efficiënter te laten verlopen.
Lees hier meer over Match & Meet »

Bedrijven en organisaties presteren beter als zij mensen in dienst hebben met verschillende culturele en etnische achtergronden. Deze achtergronden zorgen voor een culturele en etnische mix op de werkvloer. Voorwaarde is wel dat de leidinggevenden goed kunnen omgaan met de verschillende achtergronden. Bedrijven met culturele verschillen op de werkvloer hebben vaak een hogere omzet, betere overlevingskansen, zijn vernieuwender, maken beter gebruik van de arbeidsmarkt omdat ze meer talent werven, hebben meer tevreden en loyale medewerkers, weten wat er speelt onder diverse klantengroepen en hebben een beter imago. Hierdoor kunnen deze bedrijven sneller inspelen op ontwikkelingen in de markt.
* Bron Rijksoverheid